La Història

DE LA MASIA
HISTORIA

Des del segle XIII

La masia Castellarnau, també coneguda com Torre Berardo, és una mansió senyorial del segle XIV que es troba en el terme municipal de Sabadell, al Vallès Occidental. Va ser construïda entre els segles XII i XIV i té dues plantes i vessants a dues aigües, així com una torre de planta quadrada, construïda el 1570, de 17 metres d’alçada que tenia funcions defensives.

Cronologia

CASTELLARNAU
1325

La familia Borrell

La família Borrell. Entre les masies pertanyents a la parròquia de Sant Julià d’Altura, una de les més destacades i antigues era la de Simó d’Arnau. El 1325 la família Borrell compra la masia, que s’anomenava castell, i pertany a aquesta família durant més d’un segle.
1462

Disputas entre familias

Conflictes entre famílies. Un dels fills de la família es casa el 1462 amb l’hereva de la masia Can Maduixer, de Terrassa, i per qüestions de dots i dominis de terres comencen una sèrie de conflictes que perjudica les relacions entre ambdues famílies.

La torre més alta

D’aquestes discussions entre les dues masies sorgeix una pugna que consistia en veure quina de les dues cases construïa una torre més alta en la seva propietat. El guanyador d’aquesta disputa va ser l’hereu de Can Maduixer que, anys després, va vendre la finca a la família Viver y que va passar a conèixer-se com Can Viver de la Torre Bonica.
1575

La ruïna dels Borrell

La construcció de la torre de Castellarnau va provocar la ruïna a la família Borrell fent que un fill de l’amo acabés treballant de forner en Can Viver. Tot per intentar construir una torre més ostentosa que la del seu parent. En la segona finestra de la torre hi ha un escut amb les lletres JHS, la inscripció de “Montserrat Borrell”, i l’any de la construcció de la torre, 1570.
1622

La venda de la masia

El 1622 es va vendre la finca pel preu de 4500 lliures barceloneses a Francisco Berardo, qui només va ser propietari durant 26 anys, però de qui conserva el nom la torre. El 1648, Joan Martí, de Barcelona, compra la propietat i l’estructura de la masia es conserva fins l’actualitat.
2005

Un nou espai

El 2005, la propietat de Castellarnau va construir una sala en una zona privada de la masia on fer esdeveniments i celebracions.

¿Et podem ajudar

AMB EL TEU ESDEVENIMENT?